O nas

Szanowni Klienci!

Miło nam jest Was powitać na stronie internetowej naszego sklepu.

Specjalizujemy się w sprzedaży urządzeń i akcesoriów gastronomicznych. Kooperujemy z wieloma producentami z Polski i zagranicy. Prowadzimy również sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Pragniemy, aby sklep Swiatwokolkuchni.pl w jak największym stopniu spełniał wymagania klientów. Dlatego prosimy o podzielenie się z nami Państwa uwagami, które są dla nas wyjątkowo cenne. Staramy się, także na podstawie Państwa opinii i uwag udoskonalać mechanizmy zakupów. Wszystko to w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy obsługi zamówień składanych przez Państwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz wymaganiom rynkowym oferujemy bogatą paletę asortymentową, wciąż wzbogacaną o nowe artykuły. W naszej ofercie znaleźć można kilka tysięcy produktów w atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach. Już w chwili obecnej, jeżeli szukacie Państwo jakiegoś produktu z naszej branży, a nie jest on dostępny na naszych stronach, prosimy o kontakt z działem handlowym, a postaramy się go ściągnąć.

Nasz zespół tworzą ludzie otwarci na Państwa potrzeby i zawsze służący fachową radą. Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę oraz szybką realizację dostaw. Każdy klient traktowany jest u nas indywidualnie. Twój sukces to Nasza satysfakcja.

Regulamin sklepu.

Sklep internetowy Swiatwokolkuchni.pl jest prowadzony przez:
Firmę Handlowo-Produkcyjną "PAK" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 117, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102161, NIP 8790166844, z kapitałem zakładowym 240.000,00 zł (zwanej dalej: „Sklepem ”).

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Swiatwokolkuchni.pl , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową w szczególności typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego Swiatwokolkuchni.pl nie wymaga rejestracji.

6. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować ze Sklepem dzwoniąc pod numer 56/65-71-111 lub 605-104-739 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@swiatwokolkuchni.pl lub pocztą pod adres: ul. Chrobrego 117, 87-100 Toruń

II. Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Swiatwokolkuchni.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko , adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym Swiatwokolkuchni.pl jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym Swiatwokolkuchni.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta.

III. Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy.

IV. Realizacja zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl ;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk ”Koszyk”;

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) i płatności;

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;

3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie w Sklepie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

4. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty
5. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni roboczych (dla zamówień założonych do godziny 12.00 danego dnia), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

6. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.

7.W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

8.Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia przed zatwierdzeniem zamówienia.

V. Formy płatności

1. Klient może dokonać zapłaty gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU, kartą płatniczą, przelewem .

2. Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

3. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych będą anulowane, a Sklep nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

VI. Warunki reklamacji

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sklep .

2. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sklepu wraz z opisem reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII Warunki gwarancji

Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym Swiatwokolkuchni.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

2. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu do Sklepu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.

3. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient . Jednocześnie Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
4. Klient , który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klient owi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (wzór znajduje się pod linkiem pod treścią Regulaminu jako zał. nr 1).

6. Sklep dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) odstąpienia od umowy;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

7. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

IX. Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego , w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep tj Firmę Handlowo-Produkcyjną "PAK" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 117, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000102161, NIP 8790166844, z kapitałem zakładowym 240.000,00 zł

3. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym , a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

X. Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego Swiatwokolkuchni.pl:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Firma Handlowo-Produkcyjna "PAK" sp. z o.o.

ul. Chrobrego 117

87-100 Toruń

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………

Data zawarcia umowy ………..

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów